تقویم و مناسبت ها
ساعت
شوراي برنامه ريزي و كارگروه ها

بند الف ماده 178 قانون برنامه پنجم در راستاي استمرار نظام غيرمتمركز در تصميم گيري اين چنين تصريح مي كند كه: «به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
       1ـ رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)
       2ـ معاون برنامه‌ریزی استان
       3ـ مدیرکل تربیت‌بدنی استان
       4ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
       5ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
       6ـ فرمانداران (حسب مورد)
       7ـ فرمانده بسیج استان»

آيين نامه اجرايي ماده 178 قانون برنامه پنجم، هفت كارگروه هاي تخصصي مشورتي ذيل را براي پيشبرد وظايف شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعريف مي نمايد.

  1. كارگروه تخصصي اقتصادي و اشتغال
  2. كارگروه تخصصي امور زيربنايي
  3. كارگروه تخصصي امور اجتماعي، فرهنگي و خانواده
  4. كارگروه تخصصي آمايش سرزمين، محيط زيست و توسعه پايدار
  5. كارگروه تخصصي پژوهش فن آوري و تحول اداري
  6. كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي
  7. كارگروه تخصصي درآمدها و تجهيز منابع استاني

 

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

مصوبات جلسات:   2،  3،  4،  5،  6،

كارگروه تخصصي اقتصادي و اشتغال

كارگروه تخصصي امور زيربنايي

كارگروه تخصصي امور اجتماعي، فرهنگي و خانواده

كارگروه تخصصي آمايش سرزمين، محيط زيست و توسعه پايدار

كارگروه تخصصي پژوهش فن آوري و تحول اداري

كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي

ستاد درآمد و تجهيز منابع استان

 

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان
كارگروه تخصصي اقتصادي و اشتغال كارگروه تخصصي امور زيربنايي كارگروه تخصصي امور اجتماعي، فرهنگي و خانواده
     

منو اصلی

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد