آمار بازدید

 

کل بازدید کنندگان : 309627
بازدید کنندگان امروز : 161
بازدید کنندگان این صفحه : 3043
بازدید کنندگان آنلاین : 1
مدت زمان تولید صفحه : 0/7500

 

تقویم و مناسبت ها
شرح وظایف
- مطالعه، بررسي و نظارت بر كليه امور مديرت منابع انساني و اداري، رفاهي و استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي استان.
- مطالعه، بررسي و شناخت نارسايي‌ها و مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي استان در توسعه مديريت و سرمايه انساني و انعكاس آنها به مراجع ذيربط
- بررسي وضعيت نيروي انساني مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي استان و صدور مجوز‌هاي استخدامي بر اساس اختيارات تعويض شده با هماهنگي مراجع ذيربط.
- نظارت بر اجراي كليه امور اداري، ارائه تسهيلات رفاهي و استخدامي كاركنان استانداري و واحدهاي تابع بر اساس قوانين و مقررات
- بررسي و پيشنهاد در مورد كيفيت نيروي انساني مورد نياز و انجام تشريفات مربوط به بكارگيري و جذب و استخدام و صدور احكام مطابق قوانين و مقررات مربوطه.
- انجام كليه امور پرسنلي و اداري كاركنان در حدود اختيارات قانوني
- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب و ابلاغي شوراي عالي اداري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و معاونت توسعه سرمايه انساني حوزه ستاد وزارت كشور مرتبط با وظايف و اعمال نظارت و هماهنگي لازم در اين زمينه.
- نظارت بر اجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده به استانداري.
- نظارت بر اجراي سياست‌هاو خط‌ مشي‌هاي اداري و مالي و استخدامي در قالب سياست‌هاي كلي.
- نظارت بر اجراي مسائل مالي اعم از نگهداري دفاتر، اعتبارات، هزينه‌ها و تهيه و تنظيم و صدور اسناد مالي و وصول اعتبارات تخصصي بر اساس قوانين و مقررات.
- نظارت بر جمع‌آوري و تهيه اطلاعات مربوط به نظام اداري مورد نياز واحدهاي ذيربط و ساير واحدهاي مركزي سازمان.
- ارتباط مستمر با معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني حوزه ستاد وزارت كشور در چهارچوب سياستها، خط ‌مشي‌هاي ابلاغي و دستورالعمل‌هاي مربوط
- نظارت بر احسن اجراي قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط به برقراري حقوق و مزايا و فوق‌العاده‌هاي كليه دستگاه‌هاي اجرايي استان.
- نظارت بر انجام كليه امور خدمات و تداركات استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس قوانين و مقررات
- تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي (اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) استانداري، فرمانداري‌ها و بخشداري‌هاي تابعه بر اساس برنامه‌هاي تنظيم شده با رعايت مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌هاي بودجه.
- افزايش سطح دانش و مهارت كاركنان از طريق سازماندهي و آموزش‌هاي مناسب در چهارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان كشور
- تهيه، تنظيم، نظارت و ارزشيابي و اجراي برنامه‌هاي اجرايي آموزشي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و شهرداري‌ها با همكاري مراجع آموزشي ذيربط
- برگزاري دوره‌هاي آموزشي منظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنايي بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي، مشاوران و پيمانكارن با نظام- فني اجرايي در زمينه طرح‌ها و ضوابط و آيين‌نامه ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه
- اجراي آيين نامه امتحانات و مسابقات استخدامي براساس اختيارات تفويض شده
- نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت آموزشي دستگاه‌هاي اجرايي استان و دريافت عملكرد آنها در اين زمينه.
- تهيه برنامه‌ها و اجراي ارزشيابي نوبه‌اي كاركنان دولت و برگذاري دوره‌هاي آموزشي لازم و توجيه ارزشيابي كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه‌هاي ارزشيابي.
- اجراي آيين‌نامه امتحانات و مسابقات استخدامي بر اساس اختيارات تفويض شده.
- همكاري و هماهنگي در بررسي، اجرا و ارزيابي دوره‌هاي آموزشي.
- بررسي و تعيين دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت مورد نياز به منظور بالابردن سطح دانش و مهارت كاركنان با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي و مديريت آموزشي مركز.
- تهيه و تنظيم و برگزاري برنامه‌ها و دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت براي كليه كاركنان استاندراي و واحدهاي تابعه و كليه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي و با استفاده از امكانات استان و با هماهنگي واحدهاي ذيربط در مركز.
- همكاري و مساعدت در اجراي دوره‌هاي آموزشي استاني و منطقه‌اي به منظور تعيين اهداف و سياس‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ملي، استاني.
- آموزش بسته‌هاي نرم‌افزار به منظور تسهيل فعاليت واحدهاي مختلف با هماهنگي مديريت آموزش و بورس‌ها و دفتر انفورماتيك و اطلاع‌رساني.
- انجام وظايف دبيرخانه‌اي شوراي كاربران (سيستم‌هاي اطلاعات جغرافياي استاني)GIS.
- ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و پايگاه اطلاعات آماري با همكاري معاونت‌هاي مربوط .
- تهيه و بهنگام سازي نقشه‌ها و لايه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز استان‌ها هماهنگ با فعاليت‌هاي سازمان نقشه‌ برداري كشور.
- پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي تحول و اصلاحات اداري، توسعه فناوري اطلاعات در نظام اداري، نوسازي اداري و مصوبات شوراي عالي اداري در دستگاه‌هاي اجراي استان و ارائه گذارش‌هاي لازم به مراجع ذيربط.
- تهيه الگو و سيستم‌هاي اطلاعاتي لازم متناسب با نيازهاي موجود استان و استانداري.
- ارائه خدمات پشتيباني سخت‌ابزاري به واحدهاي مختلف سازمان.
- طراحي و تهيه بسته‌هاي مناسب نرم‌افزاري براي انجام فعاليت واحدهاي مختلف.
- ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي مناسب بمنظور بايگاني، نگهداري و تمركز اسناد و مدارك و اوراق اداري و غيراداري.
- همكاري و هماهنگي با مديريت آموزش و پرورش در بررسي، اجرا و ارزيابي دوره‌هاي آموزشي.
- نظارت، ارزيابي و اجراي مطالعات و پژوهش‌هاي مورد نياز در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي استان و كشور.
- اتخاذ تدابير و روش‌هاي اجرايي مناسب به منظور ايجاد انگيزه‌هاي لازم در فعاليت‌هاي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي استان.
- پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي تحول و اصلاحات اداري.
- انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم در مورد روش‌هاي انجام كار، تنظيم تشكيلات و سازمان تفضيلي و شرح وظايف شاغلين پست‌هاي سازماني دستگاه‌هاي اجراي استان در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
- نظارت بر اجراي تشكيلات مصوب دستگاه‌هاي اجراي استان به منظور انطباق تشكيلات با وضعيت نيروي انساني.
- بررسي و تأييد تغييرات و اصلاحات تشكيلاتي دستگاه‌هاي اجرايي استان در سقف پست‌هاي سازماني مصوب ابلاغي و در چارچوب اختيارات تفويض شده و همكاري با دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي وزارت كشور در ارتباط با وظايف محوله.
- انجام وظايف دبيرخانه‌اي ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري استان.
- مراقبت و نظارت بر نحوه اجراي روش‌هاي عمومي دستگاه‌هاي اجرايي استان و روش‌ها و رويه‌هاي اختصاصي ابلاغي از سوي دستگاه‌هاي مركز توسط دستگاه‌هاي اجراي استان.
- پيگيري و انجام امور مربوط به بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي استان و مسائل و مضوعات مرتبط با سازمان ملي بهره‌وري ايران.
- نظارت بر انجام كليه فعاليت‌ها و روش‌هاي اداري و تشكيلات استانداري و واحدهاي تابعه.
- نظارت بر چگونگي انجام آئين‌ نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي اجرايي كار

دفتر معاونت امور اقتصادي و منابع انسانی
پیوندهای ملی

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد